PARANOIA

Een toneelstuk naar de novelle van Willem Frederik Hermans

Herneming: 6 & 7 October ’23 / Herengracht 254

Speeltijden: Vrijdag 6 oktober, 19:45 & 21:45 / Zaterdag 7 oktober, 19:45
Koop kaarten / Buy tickets (limited seats)
Draag bij aan de crowdfund pagina / Donate towards the crowdfund

Aan alle kanten ben ik omsingeld. Hoe moet ik mij verdedigen?

Een man, achtervolgd door de oorlog, brengt de oorlog naar zijn huis. Paranoia is de allereerste toneelbewerking van de novelle van Willem Frederik Hermans uit 1948. Hoe leven we met geweld? Hoe leven we met elkaar? Deze thrillerachtige bewerking – intiem uitgevoerd in de stijlkamer van The Merchant House, aan de Herengracht 254 – verbindt Hermans’ meeslepende novelle met onze tijd.

Willem Frederik Hermans wordt beschouwd als een van ‘De Grote Drie’ van de naoorlogse Nederlandse literatuur. Tot zijn bekendste werken behoren De donkere kamer van Damokles (1958), Nooit meer slapen (1966) en Het behouden huis, ook opgenomen in de novellebundel Paranoia (1953). Dit nieuwe stuk is het regiedebuut van Inge-Vera Lipsius en wordt gespeeld door een jong ensemble. Het is gemaakt in het kader van het Hermans-jubileumjaar en werd in het najaar van 2022 voor het eerst gespeeld. Deze herneming volgt het succes van Lipsius’ tweede voorstelling, Quad Loop.

Duur: 1 uur.
(Performed in Dutch. EN description below.)
Eerste speelbeurten: 28-30 oktober ’22 (voorstellingen uitverkocht).

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door crowdfunding platform voordekunst, het AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst) en het Amarte Fonds. Met speciale dank aan de Erven Willem Frederik Hermans en het Hermans Instituut. Paranoia wordt uitgegeven door De Bezige Bij (Volledige Werken, Deel 7).

Pers: Aangekondigd in Trouw en door De Bezige Bij, 26/10/22. Uitgelicht in Neerlandistiek, 8/11/22: ‘Lipsius vatte, kortom, echt de kern van Hermans’ werk. Op meerdere niveaus.’ (NL)

Regie/concept en bewerking: Inge-Vera Lipsius
Spel: Valentijn de Jonge, Guusje te Pas, Jasper van der Pijl, Frans Limburg
Geluid: Neeltje van der Vlugt, Willem van Erven Dorens
Productie: Inge-Vera Lipsius
Poster: Dinara Vasilevskaia
Fotografie en video: Arjen Veldt, Oscar Ramspek
Met dank aan: Dirk van Weelden, Rachel van der Brug, Joris van der Meer

Let op: Deze voorstelling bevat thema’s als geweld/mishandeling. Het wordt in schemerlicht gespeeld in een afgesloten ruimte en bevat plotse, harde geluiden.


GALLERY

Foto’s generale: Arjen Veldt.

Paranoia: A play after the novella by Willem Frederik Hermans

I’m surrounded on all sides. How can I defend myself?

A man, haunted by the war, brings the war to his home. Paranoia is the very first stage adaptation of Willem Frederik Hermans’s 1948 novella. How do we live with violence? How do we live with each other? This thriller-like adaptation—intimately performed in the stijlkamer of The Merchant House, at Herengracht 254—links Hermans’s riveting text to our time.

Willem Frederik Hermans is considered one of the “Big Three” authors of Dutch postwar literature. His most famous works include The Darkroom of Damocles (1958), Beyond Sleep (1966), and An Untouched House, also included in the short story collection Paranoia (1953). This new play is the directorial debut of Inge-Vera Lipsius and stars a young cast. It is conceived in the context of the Hermans anniversary year and first performed in October 2022. This revival follows the success of Lipsius’s second production, Quad Loop.

Direction/concept and adaptation: Inge-Vera Lipsius
Cast: Valentijn de Jonge, Guusje te Pas, Jasper van der Pijl, Frans Limburg
Sound: Neeltje van der Vlugt, Willem van Erven Dorens
Production: Inge-Vera Lipsius
Poster: Dinara Vasilevskaia
Photography and video: Arjen Veldt, Oscar Ramspek
With thanks to: Dirk van Weelden, Rachel van der Brug, Joris van der Meer

Please note: The show contains themes of violence/abuse. It will be performed in virtual darkness in an enclosed space and contains sudden loud noises.


Running time: 1 hour.
Original run: 28-30 October ’22 (shows sold out).

This project is made possible by the crowdfunding platform voordekunst, the AFK (Amsterdam Fund for the Arts), and the Amarte Fund. With special thanks to the Willem Frederik Hermans family and the Hermans Institute. Paranoia is published by De Bezige Bij (Complete Works, Part 7).

Press: Announced in Trouw and by De Bezige Bij, 26/10/22. Highlighted in Neerlandistiek, 8/11/22: “In short, Lipsius really captured the core of Hermans’s work. On multiple levels.” (EN)