PARANOIA

A play after the novella by Willem Frederik Hermans

October 2023 + October 2022 / Herengracht 254

I’m surrounded on all sides. How can I defend myself?

A man, haunted by the war, brings the war to his home. Paranoia is the first stage adaptation of Willem Frederik Hermans’s 1948 novella. How do we live with violence? How do we live with each other? This thriller-like adaptation—intimately performed in the stijlkamer of The Merchant House, at Herengracht 254—links Hermans’s riveting text to our time.

Willem Frederik Hermans is one of the “Big Three” authors of Dutch postwar literature. His most famous works include The Darkroom of Damocles (1958), Beyond Sleep (1966), and An Untouched House, also included in the short story collection Paranoia (1953). This new play is the directorial debut of Inge-Vera Lipsius and stars a young cast. It was conceived in the context of the 100th anniversary year of Hermans’s birth and was first performed in October 2022. The revival of the show in 2023 followed the success of Lipsius’s second production, Quad Loop.

Performed in Dutch. NL description below. (Shows sold out.)

This project is made possible by the AFK (Amsterdam Fund for the Arts), the Amarte Fund, the Prince Bernhard Culture Fund, and crowdfunding platform voordekunst. With special thanks to the Willem Frederik Hermans family and the Hermans Institute. Paranoia is published by De Bezige Bij (Complete Works, Part 7).

Press: Interview in Het Parool, 4/10/23 (NL / EN). Announced in Trouw and by De Bezige Bij, 26/10/22. Highlighted in Neerlandistiek, 8/11/22: “In short, Lipsius captured the core of Hermans’s work. On multiple levels.” (EN)

Direction/concept and adaptation: Inge-Vera Lipsius
Cast: Valentijn de Jonge, Guusje te Pas (original run) / Inge-Vera Lipsius (revival: stepping in due to illness), Jasper van der Pijl, Frans Limburg
Stage manager: Neeltje van der Vlugt (original run), Helmer Stuyt (revival)
Sound design: Willem van Erven Dorens
Poster: Dinara Vasilevskaia
Photography and video: Arjen Veldt, Omri Bigetz
With thanks to: Dirk van Weelden, Rachel van der Brug, Joris van der Meer

Please note: The show contains themes of violence/abuse. It is performed in virtual darkness in an enclosed space and contains sudden loud noises.


GALLERY

Photography (dress rehearsal): Arjen Veldt.

Paranoia: Een toneelstuk naar de novelle van Willem Frederik Hermans

Aan alle kanten ben ik omsingeld. Hoe moet ik mij verdedigen?

Een man, achtervolgd door de oorlog, brengt de oorlog naar zijn huis. Paranoia is de eerste toneelbewerking van de novelle van Willem Frederik Hermans uit 1948. Hoe leven we met geweld? Hoe leven we met elkaar? Deze thrillerachtige bewerking – intiem uitgevoerd in de stijlkamer van The Merchant House, aan de Herengracht 254 – verbindt Hermans’ meeslepende novelle met onze tijd.

Willem Frederik Hermans is een van ‘De Grote Drie’ van de naoorlogse Nederlandse literatuur. Tot zijn bekendste werken behoren De donkere kamer van Damokles (1958), Nooit meer slapen (1966) en Het behouden huis, ook opgenomen in de novellebundel Paranoia (1953). Dit nieuwe stuk is het regiedebuut van Inge-Vera Lipsius en wordt gespeeld door een jong ensemble. Het is gemaakt in het kader van het Hermans-jubileumjaar en werd in het najaar van 2022 voor het eerst opgevoerd. De herneming van de voorstelling in 2023 volgt het succes van Lipsius’ tweede voorstelling, Quad Loop.

Regie/concept en bewerking: Inge-Vera Lipsius
Spel: Valentijn de Jonge, Guusje te Pas (originele speeldata) / Inge-Vera Lipsius (herneming: valt in wegens ziekte), Jasper van der Pijl, Frans Limburg
Techniek: Neeltje van der Vlugt (originele speeldata), Helmer Stuyt (herneming)
Geluid: Willem van Erven Dorens
Poster: Dinara Vasilevskaia
Fotografie en video: Arjen Veldt, Omri Bigetz
Met dank aan: Dirk van Weelden, Rachel van der Brug, Joris van der Meer

Let op: Deze voorstelling bevat thema’s als geweld/mishandeling. Het wordt in schemerlicht gespeeld in een afgesloten ruimte en bevat plotse, harde geluiden.


(Voorstellingen uitverkocht.)

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst), het Amarte Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en crowdfunding platform voordekunst. Met speciale dank aan de Erven Willem Frederik Hermans en het Hermans Instituut. Paranoia wordt uitgegeven door De Bezige Bij (Volledige Werken, Deel 7).

Pers: Interview in Het Parool, 4/10/23 (NL / EN). Aangekondigd in Trouw en door De Bezige Bij, 26/10/22. Uitgelicht in Neerlandistiek, 8/11/22: ‘Lipsius vatte, kortom, echt de kern van Hermans’ werk. Op meerdere niveaus.’ (NL)